Home

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Kuldipsingh bespreekt samenwerkingsmogelijkheden met SPSB

 
NIEUWSBERICHTEN
Nadrukkelijke aanwezigheid van Arbeid in Marowijne voor waardig werk

Nadrukkelijke aanwezigheid van Arbeid in Marowijne voor waardig werk

Het ministerie van Arbeid streeft naar waardig werk voor iedereen. Om dit nobel doel na te streven zal Arbeid nadrukkelijk aanwezig moeten zijn in alle gebieden waar er economische bedrijvigheid is.
Keuring stoom- en damptoestellen

Keuring stoom- en damptoestellen

Het Ministerie van Arbeid is per 17 februari 2020 overgegaan tot het innen van de voorgeschreven tarieven voor de keuring van stoom- en damptoestellen.
MINISTER MOESTADJA BIJ 70 JAAR TELEGRAAF- EN TELEFOON WERKNEMERSORGANISTIE

MINISTER MOESTADJA BIJ 70 JAAR TELEGRAAF- EN TELEFOON WERKNEMERSORGANISTIE

Geachte genodigden, de jubilerende TTWOS, leden van de bond, werknemers Van deze gelegenheid maak ik gebruik om u allen te feliciteren met het 70-jarig jubileum van de Telegraaf- en Telefoon Werknemersorganisatie.
Arbeid voert voorlichting op

Arbeid voert voorlichting op

De Arbeidsinspectie wil geen politie zijn voor werkgevers en werknemers, maar een partner in het bewerkstelligen van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.
Bij gouden jubileum ministerie van Arbeid: Moeizame ontwikkeling van arbeid in Suriname

Bij gouden jubileum ministerie van Arbeid: Moeizame ontwikkeling van arbeid in Suriname

Het ministerie van Arbeid mag op 27 januari 1970 officieel zijn ingesteld, maar het arbeidsbestel in Suriname dateert al vanaf de periode rondom de afschaffing van de slavernij.
Wees u alert bij ontslag om bedrijfseconomische reden

Wees u alert bij ontslag om bedrijfseconomische reden

Indien werkgevers om bedrijfseconomische overwegingen de dienstbetrekking met hun werknemers wensen te beƫindigen mogen ze dit afhandelen op basis van wederzijds goedvinden.
Ministerie werkt aan stagnatie bij operationalisering Fonds Ouderschapsverlof

Ministerie werkt aan stagnatie bij operationalisering Fonds Ouderschapsverlof

Het heeft iets meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken.
Diaspora ook doelgroep bij verwachte werkgelegenheidsgroei

Diaspora ook doelgroep bij verwachte werkgelegenheidsgroei

Naar aanleiding van de significante olievondst verwacht het ministerie van Arbeid in aanloop naar de oliewinning al een geleidelijke opleving van de economie met uiteindelijk een grote toename van werkgelegenheid.
Arbeid geeft toestemming langere werktijden i.v.m. komende feestdagen

Arbeid geeft toestemming langere werktijden i.v.m. komende feestdagen

In verband met de komende feestdagen mogen bepaalde bedrijven traditiegetrouw hun personeel 11 tot 13 uren per dag inzetten om arbeid te verrichten.
Arbeidsinspectie treedt op tegen arbeidsovertreders

Arbeidsinspectie treedt op tegen arbeidsovertreders

Het proces van transformatie ter modernisering van de Arbeidsinspectie begint geleidelijk aan te resulteren in meer controles in bedrijven en in werkplaatsen.
Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen

Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen

De problematiek van arbeidsmigrantenen asielzoekers op de arbeidsmarkt vormt een grote uitdaging voor het ministerie van Arbeid.
Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid

Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid

Mensenrechten in Suriname zijn inherent aan alle mensen, ook aan die van migrerende werknemers en slachtoffers van mensenhandel die in ons land arbeid verrichten.
LANCERING EN ONDERTEKENING SECOND 2019 - 2021

LANCERING EN ONDERTEKENING SECOND 2019 - 2021

Geachte Directeur van ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean (mevr. Claudia Coenjaerts), vertegenwoordigers van de vakbeweging en bedrijfsleven, directieleden van ministeries en experts en medewerkers van de ILO, overige genodigden,
Vertrekkende Venezolaanse ambassadeur wijst op kracht Surinaams volk

Vertrekkende Venezolaanse ambassadeur wijst op kracht Surinaams volk

De ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, mevrouw Olga Diaz Martinez, is de minister van Arbeid Soewarto Moestadja speciaal komen groeten, nog net voor haar definitief vertrek terug naar haar land.
Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

De ratificatie in 2016 van de twee gelijkheidsverdragen op het vlak van arbeid, resulteert nu al in een geleidelijke verbetering van de positie van de vrouw en kwetsbare groepen.