Mensenrechten op arbeidsvlak onderwerp van bespreking bij beleefdsheidsbezoek

Mensenrechten op arbeidsvlak onderwerp van bespreking bij beleefdsheidsbezoek

08-03-2019

 

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, en de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Karen Lynn Williams, hebben met elkaar van gedachten gewisseld over politieke issues die betrekking hebben op het vlak van arbeid. Dit gebeurde tijdens een beleefdheidsbezoek dat de ambassadeur bracht aan de minister.

 

Zo hebben beide partijen het belang benadrukt van respect van mensenrechten tegen de achtergrond van onmenselijke wreedheid die gepaard gaat met mensenhandel, dwangarbeid en kinderarbeid. De minister memoreerde in dit verband de recente inspanningen van Suriname ter toetreding tot de Forced labour Convention. Hiermee heeft ons land een duidelijk politiek statement gemaakt naar de internationale gemeenschap toe als land dat vastberaden is om gericht beleid en specifieke wetgeving toe te passen tegen mensenhandel en dwangarbeid.

 

Ten aanzien van kinderarbeid verwees de minister naar het recent onderzoek dat het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in opdracht van het ministerie van Arbeid heeft uitgevoerd. Dit onderzoek is tot stand gekomen met medewerking van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Amerikaanse overheid. Het bedoeld onderzoek heeft inzicht verschaft in het voorkomen van kinderarbeid in ons land, met uitzondering van de districten Sipaliwini en Brokopondo. De noodzaak voor nader onderzoek in deze twee districten werd benadrukt. Ook informeerde de bewindsman de ambassadeur, dat het Nationaal Actieplan Kinderarbeid reeds is samengesteld en spoedig uitgevoerd zal worden.

 

Om schending van mensenrechten op het vlak van arbeid te voorkomen zal Arbeidsinspectie worden versterkt. Het proces hiertoe is  al aangevangen. Het ministerie zal met de ILO en de Amerikaanse overheid nagaan of er mogelijkheden zijn tot technische samenwerking in het streven naar verbetering van de handhavingfunctie van de Arbeidsinspectie.

 

De minister bood bij deze gelegenheid de ambassadeur twee recent uitgebrachte boeken aan. Deze zijn: ‘Arbeid in de pers, na 7 decennia eindelijk modernisering Arbeidswetgeving’ en de tweetalige publicatie ‘Modernisering van de Arbeidswetgeving in Suriname/Modernization of labour legislation in Suriname’. Bij het gesprek werd de bewindsman bijgestaan door de onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, Glenn Piroe, en de beleidsadviseur, tevens focal point mensenrechten, Effendi Djoeneri. De ambassadeur was vergezeld van haar staffunctionaris, Rachidie Frangie.

 

Paramaribo, 8 maart 2019

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid

 Minister Soewarto Moestadja van Arbeid en de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Karen Lynn Williams, tijdens de uitwisseling van presentjes.