Reactie op Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?

Reactie op Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?

27-08-2019

Reactie op Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?

Het ministerie van Arbeid heeft de behoefte te reageren op het artikel onder de kop “Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?” gepubliceerd in de Ware Tijd van zaterdag 24 augustus 2019 als onderdeel van de rubriek Mens en Maatschappij. De schrijfster wekt de indruk alsof het ministerie van Arbeid niet in staat is geweest  duidelijkheid te verschaffen in de wet op de onlangs gehouden lezing van de HRM Society Suriname.

 

De schrijfster verwoordt de vermeende onduidelijkheid bij leden van de HRM Society als volg: “ Vragen , vragen en toch weinig antwoorden. De gefrustreerde blikken waren tekenend”  Deze waarneming van de schrijfster staat haaks op een dankbetuiging van de HRM Society aan de directeur van Arbeid. In de dankbetuiging gedateerd d.d. 20 augustus 2019 en getekend door de voorzitter, mevrouw Sheryl Pengel, prijst de organisatie het ministerie van Arbeid, in de persoon van de jurist Genti  Mangroe, voor de heldere en breedvoerige uiteenzetting van de wet.  Uit bedoelde brief wordt geciteerd “ Mevrouw Mangroe heeft het ministerie van Arbeid waardig vertegenwoordigd en heeft een duidelijke uiteenzetting gegeven van de wetgeving aan de aanwezige HRM professionals uit het bedrijfsleven”   

 

De schrijfster  van het artikel vermeldt voorts dat het ministerie van Arbeid is gevraagd om een reactie,  maar dat het ministerie zich heeft terug getrokken na een eerdere toezegging. Deze informatie klopt niet. Het ministerie heeft de schrijfster te woord gestaan  en is breedvoerig ingegaan op al haar vragen.  Toen achteraf bleek dat de schrijver bewust of onbewust een negatieve teneur had gezet bij de weergave van de reactie van Arbeid  en daarna niet bereid was of in staat was de reactie van het ministerie correct te formuleren, heeft het ministerie de schrijfster gevraagd om de delen die betrekking hadden op de reactie van het ministerie te verwijderen uit haar stuk.

 

Het ministerie heeft nog voor publicatie van het bedoeld artikel de schrijfster een exemplaar van de wet gegeven en haar aangeboden om woord voor woord, artikel voor artikel de wet samen door te spitten op onduidelijkheden. In elk geval , heeft ze de vermeende onduidelijkheden over de wet niet aan ons kunnen presenteren, evenmin hebben wij onduidelijkheden aangetroffen in het bedoeld artikel van de schrijfster. Daarom bevreemdt het ons dat de schrijfster vast van wil en besluit een teneur moest zetten  alsof de wet niet deugt. 

 

Het ministerie garandeert de samenleving dat de Wet ‘Arbeidsbescherming Gezin’ met de nodige zorgvuldigheid is gemaakt. Het ministerie benadrukt dat  de “Wet Arbeidsbescherming Gezin” bij wijze van praten zo helder is als kristal. De wet bestaat uit 44 pagina’s en omvat 21 artikelen met uitgebreide toelichting op elk artikel. De wet laat haast geen mogelijkheid voor onvoorziene en ongewenste interpretatie.

 

Door arbeidstips, televisieprogramma’s, en informatiebijeenkomsten zoals de lezing van HRM Society, wordt deze wet tot in de finesses uitgelegd aan de samenleving. Iedereen die nog behoefte heeft aan meer informatie kan in contact treden met het ministerie.  De wet is tot stand gekomen met medewerking van de sociale partners. Nu is een commissie aan de slag die een vlotte uitvoering van de wet ter hand neemt.

 

Paramaribo, 26 augustus 2019

Afdeling Voorlichting Ministerie van Arbeid