Toelichting van Arbeid op “Minimumloon niet vastgepind op vast bedrag”

Toelichting van Arbeid op “Minimumloon niet vastgepind op vast bedrag”

06-06-2019

 

Naar aanleiding van het bericht vandaag opgenomen op Starnieuws ‘Minimumloon niet vastgepind op vast bedrag’ wenst het ministerie het volgende te verduidelijken met betrekking tot de relatie van het minimumloon en de armoedegrens.

 

Tussen de armoedegrens, het minimumloon en het sociaal bestaansminimum bestaat een zekere relatie en de wijze van vaststelling varieert van exacte berekeningen met economische indicatoren tot het afwegen van belangen en het zetten van een redelijk minimum. Ingevolge de vigerende Wet Minimum Uurloon wordt steeds een minimumloon vastgesteld. Dit is, in tegenstelling tot wat in het bedoeld bericht wordt aangegeven, wel een vast bedrag dat is uitgedrukt in SRD. Werkgevers zijn voor de laagste categorie loonschalen, verplicht om minimaal dit bedrag per uur uit te betalen. De bedragen die in het bedoeld bericht zijn genoemd, komen niet overeen met de bedragen die voortvloeiende uit de wet. Het algemeen minimumloon is SRD 6,14 per uur.

 

Afgezien van het algemeen minimumuurloon, zijn er bijzondere minimumuurlonen voor drie categorieën, namelijk:

1. Voor winkelbedrijven met uitzondering van de zogenaamde buurtwinkel die voornamelijk levensmiddelen verkoopt en minder dan 4 werknemers heeft, geldt een tarief van 120% van SRD 6,14 en dat is SRD 7,37.

2. Voor personeel van Horeca bedrijven met meer dan 12 werknemers is het tarief 140% van SRD 6,14 en dat is SRD 8,60.

3. Voor het personeel van bewakingsbedrijven is het tarief 140% van SRD 6,14 en dat is SRD 8,60.

 

Het gaat bij het minimumloon wel om de laagste lonen die in Suriname mogen worden betaald aan werknemers. Op advies van de Sociaal- Economische Raad (SER) is er nu een hoger tarief voorgesteld (SRD 8.40) zonder differentiaties, welke nog op de gebruikelijke wijze moet worden afgekondigd. Hogere tarieven die al gangbaar zijn, zoals genoemd in de bovengenoemde categorieën, blijven gehandhaafd.

 

Om in de toekomst te geraken tot een meer snellere en breed gedragen besluitvorming is in de nieuwe wetgeving, die nu aanhangig is in De Nationale Assemblee (DNA), voorgedragen om een nationale loonraad in te stellen waarin meerdere partijen zijn betrokken die belanghebbend of bevoegd zijn om het minimumloon te berekenen, dan wel te doen berekenen en te doen vaststellen. Het betreft in deze de organen die belast zijn met de vaststelling en de beoordeling van de economische en de sociale indicatoren van Suriname en de organisaties die de belangen van de werkgevers en de werknemers behartigen. Volgens de internationale standaarden is het bij minimumlonen belangrijk om een goed ‘minimumloonvaststellingsmechanisme’ (minimum wage fixing machinery) in werking te hebben zodat regelmatig op efficiente wijze het minimumloon kan worden geevalueerd en vastgesteld. Dit mechanisme is de spil van de nieuwe wetgeving die nu in behandeling is in De Nationale Assemblee.

Dit bericht is naar aanleiding van een berichtgeving op Starnieuws vrijdag 31 mei 2019

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/52933

 

Paramaribo, 31 mei 2019

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid