Wroko Afersi bespreekt integriteit op het werk

18-04-2019

Wroko Afersi bespreekt integriteit op het werk

 

Het onderwerp van de komende aflevering van Wroko Afersi is “Integriteit op het werk” Dit onderwerp  is een heethangijzer. Oninteger gedrag kan leiden tot ernstige verstoring in werkrelaties wat zelfs kan eindigen in ontslag op staande voet. Arbeidsvoorlichter, Imro Smith, en integriteitdeskundige, Effendi Djoeneri, geven de kijkers inzicht  in het herkennen van onacceptabel gedrag op de werkvloer en in het stimuleren van integer gedrag.  

 

Integriteit is in het belang van zowel werkgever als werknemer, omdat het een basisvoorwaarde vormt  voor een goede onderlinge verstandhouding op de werkvloer. Integer handelen houdt in dat de werknemer zijn functie goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden binnen het bedrijf. In de meeste gevallen zijn deze normen en waarden uitgewerkt in gedragscodes die concreet aangeven wat wel en niet toelaatbaar is. Het is belangrijk dat elke werknemer hiervan op de hoogte is. Helaas kunnen niet alle regels worden vastgelegd in gedragcodes, cao of reglement, daarom moeten werknemers zich dagelijks laten leiden door algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Van hen wordt verwacht dat ze vanuit deze achtergrond steeds oordelen en handelen. Werknemers dienen verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen door te allen tijde professioneel, dienstbaar, betrouwbaar en zorgvuldig te zijn. Het stimuleren van integer handelen op het werk is mede afhankelijk van onder andere:  arbeidsvoorwaarden, sociale  werkomstandigheden en werksfeer en niet te vergeten de voorbeeldfunctie van de werkgever. Al deze aspecten worden aan de kaak gesteld in het programma.  De nieuwe aflevering van Wroko Afersi wordt op vrijdag 19 april 2019 om 7 uur in de avond uitgezonden op GOV.TV. 

 

Paramaribo, 18 april 2019

Ministerie van Arbeid

Arbeidsvoorlichter Imro Smith (links) en integriteitdeskundige, Effendi Djoeneri, bespreken ‘Integriteit op het werk’ in Wroko Afersi.