Dienstverlening Arbeid aangepast

Dienstverlening Arbeid aangepast

17-03-2020

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen en aanvragen voor een ontslagvergunning, aanvragen voor overwerkvergunning, goedkeuring van Werktijdenregeling,  aanvraag of verlenging van werkvergunningen, registratie van werkzoekenden,tot nader order dienen te geschieden per email op het adres: covid.arbeid@gov.sr

 

Werkgevers en werknemers dienen voor informatie, advies en/of klachten zoveel mogelijk te bellen op de volgende nummers:

  1. Arbeidsinspectie:411301, 471660 en 472279;
  2. Ontslagcommissie/ Aanvraag ontslagvergunning:471940;
  3. Juridische en internationale Zaken: 471940
  4. Werkvergunning Vreemdelingen:478911 en 8640051
  5. Registratie werkzoekenden: 478911 en 8640051
  6. Ontslagmeldingen dringende reden: 411301, 471660 en 472279
  7. Overige afdelingen 475241

 

Op elk binnengekomen mailtje zal er binnen (1) een dag een reactie volgen waarbij zal worden aangegeven hoe de procedure van afhandeling zal geschieden. Afhankelijk van de urgentie en het karakter van uw specifiek geval zal u worden uitgenodigd om fysiek aanwezig te zijn op het ministerie.

 

Het ministerie vraagt uw dringende medewerking hiervoor.

 

Paramaribo, 17 maart 2020

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid