Kennismaking met jongerenorganisaties

Kennismaking met jongerenorganisaties

24-12-2020

Jongerenorganisaties zijn uitgenodigd voor een kennismaking en oriëntatie op het werk dat zij verrichten in de gemeenschap voor en met de jeugd. De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft de afgelopen periode 6 (zes) jongerenorganisaties ontvangen. Ook is er gesproken over de continuering en of mogelijke samenwerking van de organisaties met het Minsterie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Tijdens de gesprekken hebben de onlangs benoemde directeur en onderdirecteur van het Nationaal Jeugd Instituut, Karishma Mathoera en Mitesh Bhaggoe ook de organisaties aangehoord.

 

De jongerenorganisaties met wie er van gedachten is gewisseld, zijn: de Junior Chamber International (JCI) Suriname, het Nationaal Jeugd Parlement (NJP), de Caricom- en United Nations Sustainable Development Goals Jeugdambassadeurs, de Youth Advisory Group van de United Nations Population Fund (YAG UNFPA) en het LGBT Platform Suriname. Deze organisaties hebben de projecten die zij reeds uitvoeren en de uitdagingen die zij ondervinden bij hun werkzaamheden gepresenteerd. Ook is er van gedachten gewisseld op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van jeugdproblematiek.

Kennismaking met de leiding van het Nationaal Jeugdparlement

Directeur Mangroe heeft de jeugdorganisaties bedankt voor het ingaan op de uitnodiging en zal aan de hand van de aangekaarte uitdagingen waarmee jongeren te kampen hebben, beleid formuleren en de organisaties betrekken bij die activiteiten. Aangezien er in deze beleidsperiode meer aandacht besteedt zal worden aan jeugdproblematiek, is het voornemen om het komend jaar ook andere organisaties met jongeren als doelgroep te benaderen. Hiermee wenst het ministerie een beter beeld te krijgen van de uitdagingen waarmee de Surinaamse jeugd te kampen heeft teneinde beleid te formuleren en acties te ondernemen.

Paramaribo, 17 december 2020

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

JCI op bezoek bij Jeugdzaken