Keuring stoom- en damptoestellen

Keuring stoom- en damptoestellen

20-02-2020

Keuring stoom- en damptoestellen

 

Het Ministerie van Arbeid is per 17 februari 2020 overgegaan tot het innen van de voorgeschreven tarieven voor de keuring van stoom- en damptoestellen. Het betreft in deze om het jaarlijkse inwendig en uitwendig onderzoek, een hydrostatische test en/of stoomproef ten aanzien van stoom- of damptoestel. De keuring van de stoom- en damptoestellen vindt plaats door het Ministerie van Arbeid (Arbeidsinspectie).

De tarieven zijn weergegeven in het volgende schema.

 

Tarieven keuring stoom- en damptoestellen

Soort keuring

Tarief

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk tot en met 100 psi

SRD 1.000,-

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk van meer dan 100 doch tot en met 250 psi

SRD 1.500,-

Voor een stoom- of damptoestel met een door de fabrikant toegestane maximale werkdruk van meer dan 250 psi

SRD 2.000,-

 

De storting van bovenstaande tarieven dient te geschieden bij de Centrale Bank van Suriname op het SRD-rekeningnummer: 0313100/001-252-968 met als onderwerp “Ministerie van Arbeid Stoom- en Damptoestellen”. De storting dient te geschieden voordat het verzoek wordt gedaan tot het doen keuren van de stoom- en damptoestellen. Het stortingsbewijs dient toegevoegd te zijn bij het verzoek aan het Hoofd van de Arbeidsinspectie.

 

In 2016 is de regelgeving met betrekking tot de keuring van stoom-en damptoestellen aangepast en aangescherpt middels het Besluit Veiligheid Stoom- en Damptoestellen (SB 2016 no. 98). Middels bedoeld staatsbesluit zijn bovenstaande tarieven vastgesteld voor de verschillende keuringen krachtens de Veiligheidswet 1947. Ondernemingen worden gevraagd rekening te houden met het bovenstaande.

 

 

De Arbeidsinspectie is gevestigd aan de Gemenelandsweg 83-85, tel: 471660

 

Paramaribo, 20 februari 2020

Afdeling Voorlichting Arbeid