Stap dichterbij operationalisering CIP en FVO

Stap dichterbij operationalisering CIP en FVO

29-04-2020

De operationalisering van zowel het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP) als het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) is een stap dichtbij. MinisterSoewarto Moestadja van Arbeid heeft hiertoe de Raad van Toezicht van CIP en het bestuur van FVO formeel ingesteld door een symbolische installatie. Door de inachtneming van de regel over de fysieke afstand op de werkvloer, hebben slecht enkele leden de uitnodiging gehad om aanwezig te zijn voor de installatieplechtigheid. De rest van de leden hebben hun beschikking toegestuurd gekregen. Door aanpassing van de dienstverlening van het ministerie door de coronamaatregelen heeft de bemensing van de besturen van beide instituten enige stagnatie opgelopen.

Het CIP vloeit voort uit de wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit die in 2019 is aangenomen door het parlement. Het is in het leven geroepen om productiviteit en innovatie te bevorderen bij zowel de publieke als private sector. Dit moet resulteren in een verhoging van de nationale productiviteit die uiteindelijk moet leiden tot een verhoogd Bruto Binnenlands Product (bbp). Het is volgens Moestadja verwachtbaar dat hierdoor de lonen sterk zullen verbeteren, werkgelegenheid zal ontstaan, kleinondernemerschap zal groeien, en een hechter partnerschap zich zal ontwikkelen op de werkvloer dat op zijn beurt de arbeidsverhoudingen ten goede zal komen. Middels stimulering van de toepassing van nieuwe technologie dient het CIP productiviteitsgroei te bewerkstelligen.

Het FVO vloeit voort uit de wet Arbeidsbescherming Gezin die eveneens in 2019 is aangenomen door het parlement. Het Fonds heeft tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon als de vrouwelijke werknemer met zwangershap- en bevallingsverlof gaat en de man vaderschapsverlof opneemt. De duur van het zwangershap- en bevallingsverlof is volgens de wet minimaal 16 weken, terwijl het vaderschapsverlof 7 tot 8 dagen kan duren. Over de gehele periode zal het verlof worden doorbetaald. De vergoeding van dit verlof zal echter pas een feit zijn als FVO operationeel zal zijn. Met de bemensing van het bestuur kan nu de laatste hand worden gelegd aan de voorbereiding hiervan.

De Raad van Toezicht van het CIV bestaat uit: Glenn Piroe (voorzitter), Armand Zunder, Naomi Esajas-Friperson, Donaghy Malone, Reshma Ramlal, Patrick Pique, en R. Holband, terwijl het bestuur van FVO bestaat uit: Shelley Soetosenojo (voorzitter), SoenarijoMoestadja, MadhaviRamai- Gajadin, Estralita Tromp en Marcia Clumper. De samenstelling van beide besturen is tripartiet.

Paramaribo, 29 april 2020

Communicatie Unit ministerie van Arbeid

Links: Installatie van de voorzitter en ondervoorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Innovatie en Productiviteit respectievelijk: Glenn Piroe en Armand Zunder en het lid Naomi Esajas-Friperson.

Rechts: Installatie van de voorzitter van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, Shelley Soetosenojo, en het lid, Soenarijo Moestadja.