Aangepaste dienstverlening Onderdirectoraat Arbeidsmarkt m.b.t. de indiening van werkvergunning aanvragen.

Aangepaste dienstverlening Onderdirectoraat Arbeidsmarkt m.b.t. de indiening van werkvergunning aanvragen.

22-03-2021

In verband met de aangepaste COVID-19 maatregelen, zal het ministerie er toe overgaan om de indiening van werkvergunningen aanvragen per 22 maart 2021 wederom fysiek en op afspraak te doen plaatsvinden. De elektronische indiening van werkvergunning aanvragen komt per die datum te vervallen (de indiening geschiedt dan niet meer via e-mail).

De behoefte aan indiening van een werkvergunning aanvraag kan worden door gegeven aan de afdeling Werkvergunning vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/8640051.

De indiening van de werkvergunning aanvraag zal als volgt geschieden:

- De aanvrager maakt telefonisch contact met de afdeling Werkvergunning vreemdelingen waarbij wordt aangegeven welke documenten nodig zijn voor het indienen van de werkvergunning. Eveneens zal er meteen een afspraak worden gemaakt voor het indienen van de werkvergunning aanvraag.

- Voor het ophalen van de beschikking, is de tot op heden gevolgde procedure van kracht t.w. het telefonisch vaststellen van de dag en tijdstip voor het ophalen van de beschikking.

Ook m.b.t. het inwinnen van informatie betreffende de aanvraag van een werkvergunning, gaarne eveneens contact op te nemen via de eerder aangegeven telefoonnummers.

 

Wij danken u voor uw begrip.

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.