Sancties tegen overtreders Covid-19 maatregelen

Sancties tegen overtreders Covid-19 maatregelen

27-01-2021

Het clusterteam dat op 18 december 2020 gestart is met controlewerkzaamheden, heeft de afgelopen periode bij ongeveer 200 ondernemingen controle gedaan op de handhaving van de Covid-19 maatregelen. Recentelijk zijn deze maatregelen verscherpt en wordt verwacht dat de ondernemers, de werknemers en de burgers die gebruik maken van diensten zich aan deze verscherpte maatregelen houden. Het niet handhaven van deze maatregelen zal resulteren tot het opleggen van sancties.

Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, heeft aangegeven dat de strengere maatregelen die geïmplementeerd zijn door het Covid-19 managementteam, reeds bestaande vergunningsvoorwaarden zijn bij de ondernemingen. Het gebruik van alcohol en drugs is verboden binnen en buiten de winkels, omdat dit een sneeuwbaleffect heeft en de risico op besmetting verhoogt. Het is vooralsnog geldig dat er één persoon per gezin een winkelpand mag betreden. Bij het overtreden van deze maatregel zal er ook opgetreden worden door het clusterteam. Bij elke onderneming is het opzetten van een mond- en neuskap vereist bij zowel de werkgever, werknemer als de klanten zodat de gezondheid van een ieder gegarandeerd kan worden. Bij het niet op hebben van een mondkap wordt de werkgever verantwoordelijk gesteld.

Ook heeft de Inspecteur Generaal aangegeven dat de klachten die aangemeld worden bij Arbeidsinspectie anoniem behandeld worden ter bescherming van de persoon. Los van de controle op de Covid-19 protocollen en Arbeidswetgeving, wordt er ook heel streng gelet op de voorschriften van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.) waarbij de hygiëne onder de loep wordt gelegd. Naast de reguliere inspecties worden er ook informatie sessies verzorgd waar nodigNaast de reguliere inspecties worden er ook informatie sessies verzorgd waar nodig. Noredjo heeft een beroep gedaan op de verenigde ondernemingen om bij onduidelijkheden of tekort aan informatie een verzoek in te dienen bij Arbeidsinspectie voor een informatie sessie voor meer duidelijkheid.

Zoals bekend gemaakt bij het laatste Covid-19 journaal, blijven de niet-essentiële diensten gesloten. De protocollen zijn bestemd om een ieder te beschermen en de risico op besmetting te minimaliseren. Bij het overtreden van de maatregelen zijn er sancties en bestuurlijke boetes. Enkele van deze sancties en bestuurlijkeboetes zijn:

 

· Sluiting van de onderneming bij direct gevaar voor bedrijfs- en openbare gezondheidszorg en bedrijfsveiligheid;

· SRD 150 boete voor het niet op hebben van een mondkap in een winkel/onderneming;

· Verbod openstelling voor het publiek toegankelijke commerciele lokaliteiten of ruimteen van welke aard dan ook;

· Bij herhaaldelijke overtreding bestaat de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning

 

Het clusterteam gaat eerst in dialoog alvorens er boetes worden opgelegd bij overtredingen die meteen verholpen kunnen worden en zal er een afspraak worden gemaakt voor herinspectie. Noredjo doet een beroep aan de totale samenleving om zich te committeren aan de Covid-19 maatregelen om te komen tot een gezonde samenleving. Aan de ondernemers wordt verzocht om zich ook aan de vergunningsvoorwaarden te houden om ongewenste sancties te vermijden.