Update clusterinspectie: Her inspectie horeca sector

Update clusterinspectie: Her inspectie horeca sector

17-02-2021

Het clusterteam dat vanaf december 2020 operatief is, heeft onlangs de bevoegdheid gehad om bestuurlijke boetes op te leggen aan werkgevers. In dit kader heeft het team de afgelopen periode boetes opgelegd aan bedrijven die tijdens de partiële- en totale lockdown open zijn aangetroffen. Gelet op de aangepaste maatregelen met betrekking tot de horeca sector, zullen ook daar de inspectiewerkzaamheden aangescherpt worden.

 

In de komende periode voert het clusterteam her inspectie werkzaamheden uit in de horeca sector. Deze her inspectie houdt in dat er gelet zal worden op de naleving van de protocollen die in het bijzonder betrekking hebben op bar- en eetgelegenheden. De ondernemingen zijn verplicht om de gegevens van de bezoekers te registreren, die opgeslagen worden voor minimaal 10 dagen. Hierbij moet het volgende terug te vinden zijn van de bezoekers, namelijk: naam, voornaam, aanmeldtijd, huidig woonadres, telefoonnummer en de opgemeten lichaamstemperatuur. Deze informatie dient opgeslagen te worden voor een eventuele tracering van potentiële Covid-19 besmettingen. Ook moet de locatie voldoende voorzien zijn van desinfecterende middelen.

Inspectie horeca 

Elke onderneming in de horeca sector moet beschikken over duidelijke signalen van aankomst en vertrek zodat de bezoekers niet langs elkaar lopen en fysiek contact geminimaliseerd wordt. Ook is de “seatingplan” van eminent belang. Dit geeft aan dat er een afstand van 1.5 meter per stoel gehanteerd moet worden (maximaal 4 stoelen) bij een tafel. Het verwijderen van de mond- en neusbedekking is alleen toegestaan bij het nuttigen van voeding en drank. Inzake de pas aangekondigde lockdown tijden, blijft van kracht maandag tot en met donderdag 21:00 uur – 05:00 uur en vrijdag tot en met zondag 19:00 uur – 05.00 uur. Gevraagd wordt dat er een uur vóór het ingaan van de partiële lockdown er geen nieuwe bezoekers toegelaten worden het pand te betreden, ter voorkoming van het overtreden van de lockdown protocollen.

 

Bezoekers tijdens lockdown bij een eetgelegenheid.

Paramaribo, 16 februari 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken