Update clusterinspectie: Ondernemingen ontbreken arbeidsinformatie

Update clusterinspectie: Ondernemingen ontbreken arbeidsinformatie

14-01-2021

Het Covid-19 clusterteam is vanaf 18 december 2020 actief en heeft als voornaamste doel om ervoor zorg te dragen dat ondernemingen zich houden aan de voorgeschreven Covid-19 protocollen. Naast de controle handhaving voert het team, samen met de eenheden van de verschillende minsteries, ook de reguliere inspectie werkzaamheden uit. Deze inspecties worden per heden, naast Paramaribo, ook gedaan in de randdistricten. Het voornemen bestaat om de ondernemingen te voorzien van informatie sessies, zodat zij beschikken over volledige arbeidsinformatie over onder andere de rechten en plichten van de werkgever als de werknemer.

Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, heeft tijdens een updategesprek aangegeven dat bij de diverse controlewerkzaamheden is gebleken dat ondernemingen niet over alle nodige informatie beschikken om conform de arbeidswetten te handelen. Het is van eminent belang dat de ondernemers beschikken over deze informatie. Indien de onderneming niet beschikt over alle nodige documenten, zal deze niet toegelaten worden om diensten te bieden aan het publiek en kunnen er sancties getroffen worden.

Ook is gebleken dat er weinig gehoor wordt gegeven aan de protocollen die vastgesteld zijn door het Covid-19 managementteam. Bij het constateren van directe gevaar voor de werknemers en burgers die gebruik maken van de diensten, voert het team correctiemaatregelen door. Maar bij enkele onacceptabele gevallen wordt er nogsteeds overgegaan tot sluiting of intrekken van de vergunning.

Voor meer informatie over werkgevers en werknemers kunnen de onderstaande afdelingen van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken geraadpleegd worden:

Arbeidsinspectie

Adres: Gemenelandsweg no. 83 – 85

Telefoonnummer: 411301 – 471660 – 471940 Email: clustercovid19team@gmail.com

 

Onderdirectoraat Arbeidsmarkt

Adres: Mr. E. Brumastraat no. 52

 

Afdeling Arbeidsbemiddeling

Telefoonnummer: 8815616 - 8815676 Email: arbeidbemiddelingsur@gmail.com

 

Afdeling Werkvergunningen Paramaribo

Telefoonnummer: 472920 – 8640051 Email: werkvergarbeid@gmail.com

 

Afdeling werkvergunningen Nickerie

Telefoonnummer: 231418

Email: wvnickerie@atm.gov.sr

 

Paramaribo, 14 januari 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken