Arbeidstip van de Dag

Wanneer de werknemer hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, kan dat hem zijn ontslag op staande voet betekenen. Dit geldt ook wanneer hij op grovelijk wijze zijn plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt.