Arbeidstip van de Dag

Een werkgever mag een ontslagvergunning aanvragen als er sprake is van ‘in de persoon gelegen redenen’. In de persoon gelegen redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: onvoldoende functioneren van de werknemer, langdurige ziekte, regelmatig verzuim of een verstoorde arbeidsrelatie.