Arbeidstip van de Dag

De werkende vader maakt nu al aanspraak op het vaderschapsverlof. Het verlof begint op de dag van de bevalling van zijn partner of echtgenote. Hierna dient hij 3 werkdagen aansluitend op de dag van de bevalling vaderschapsverlof op te nemen. Onmiddellijk na verloop van het bevallingsverlof van zijn vrouw dient hij nog 2 werkdagen op te nemen en in de eerste 4 maanden na de bevalling nog 2 dagen. Vergoeding voor dit soort verlof, kan echter pas ingaan vanaf het moment dat het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel zal zijn na 18 november 2019.