Arbeidstip van de Dag

Een werkgever kan een medewerker die voor een lange periode in de gevangenis terecht komt, een verwijt maken van zijn afwezigheid. In dit geval kan voortzetting van de arbeidsverhouding niet worden gevergd van de werkgever.