Arbeidstip van de Dag

Op bepaalde dagen in de periode van 16 december tot en met 30 december mogen bepaalde bedrijven hun werknemers langer inzetten zonder dat er overwerkvergunning hoeft te worden aangevraagd bij het ministerie. Deze mogelijkheid is geen vrijbrief naar werkgevers toe, om in strijd te handelen met de bepalingen gericht op overwerkvergoeding. Voor overwerk dient minimaal anderhalf maal het vastgesteld loon te worden betaald. Op zon- en feestdagen moet de werkgever tenminste tweemaal het vastgestelde loon betalen. Daarboven dient de werknemer in dezelfde werkweek ook nog een andere vrije dag toegekend te krijgen.