Arbeidstip van de Dag

Het ministerie van Arbeid benadrukt dat de werkgever het ouderschapsverlof moet verlenen aan zijn werknemer overeenkomstig de wet indien de werknemer dat wenst. Het ministerie is ervan bewust dat de werknemer nu voor een dilemma staat bij het opnemen van het verlof aangezien de doorbetaling nog niet kan worden geëffectueerd door het feit dat er stagnatie is opgetreden bij de opstart van het Fonds Voorziening Ouderschapsverlof. Indien de werknemer in deze situatie ervoor kiest om het ouderschapsverlof op te nemen zal dat zonder doorbetaling geschieden. Doorbetaling met terugwerkende kracht zal ook niet mogelijk zijn omdat het fonds de maandelijkse bijdragen van zowel werkgever als werknemer ook niet met terugwerkende kracht zal laten geschieden. Het ministerie legt thans de laatste hand aan de opstart van het fonds.