Arbeidstip van de Dag

Wanneer de werknemer bij het aangaan van een dienstbetrekking de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven over de wijze waarop zijn vorige dienstbetrekking is geëindigd, kan dit tot gevolg hebben dat de werkgever de dienstbetrekking met hem beëindigd, meteen nadat hij erachter is gekomen dat hij door zijn werknemer om de tuin is geleid.