Over Arbeid

OVER ARBEID

Het ministerie is gevestigd aan de Mr. E. Brumastraat #52, Paramaribo, Suriname , telefoon:  597-475241. Het is ingesteld op 27 januari 1970 als ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting. Met de tijd veranderde de taakstelling en naam van het ministerie. In 2000 werd de taakstelling van het ministerie uitgebreid met Milieu en Technologische Ontwikkeling. De formalisatie hiervan vond echter in februari 2002 plaats.  In april 2015 is de taakstelling wederom gewijzigd. De beleidsgebieden Milieu en Technologische Ontwikkeling werden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sedertdien heet het departement het Ministerie van Arbeid. Volgens de nieuwe taakstelling is het ministerie verantwoordelijk voor werkgelegenheid, goede arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en decent work (menswaardig werk).  

 

Belangrijke telefoonnummers:

Dienst der Arbeidsbemiddeling               476637 / 6807142

Afdeling Wekvergunningen                       478911

Afdeling Voorlichting                                   475547

Vrij Verkeer van personen                         476540

Afdeling Vergunningen Intermediairs     08759304

 Arbeidsinspectie Centrale                       470614/ 417660/ 472279

(Gemenelandsweg # 83-85)

Juridisch Bureau van Arbeidsinspectie  411301/ 07187086

Medisch Bureau                                          478901

Ministerie Arbeid