Onderdirectoraat Arbeidsmarkt

Het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt bestaat uit de Dienst Arbeidsbemiddeling, die op haar beurt onderverdeeld is in de sectie Directe Bemiddeling en de sectie Werkvergunning Vreemdelingen. Verder ressorteren de afdelingen Arbeidsmarktontwikkeling, Arbeidsstatistieken en Arbeidsmarktanalyse ook onder dit Onderdirectoraat.
Het onderdirectoraat Arbeidsmarkt draagt zorg voor:

 

  • De verzameling, verwerking en publicatie van arbeidsmarktinformatie.
  • Het analyseren van arbeidsmarktinformatie en andere relevante sociale, demografische en economische informatie.
  • Het voorbereiden van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid.
  • De koppeling van vraag naar en aanbod van arbeid (Arbeidsbemiddeling).
  • De voorbereiding van het werkvergunningen beleid en de behandeling van werkvergunningaanvragen.

De Arbeidsbemiddeling
Arbeidsbemiddeling is voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Werkzoekenden mogen zich registeren voor een baan, terwijl werkgevers hun vacatures mogen melden. Arbeidsbemiddeling brengt ze met elkaar in contact.

De Dienst der Arbeidsbemiddeling (Sectie Direkte Bemiddeling)
Wagenwegstraat no. 47,
Telefoon 475241 toestel 273 of 476637.

Dependance Dienst der Arbeidsbemiddeling Nickerie
Landingstraat no. 1,
Telefoon 0231418

Arbeidsinspectie
De taak van de Arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs bestaat conform het Decreet Arbeidsinspectie uit: het toezien op en het verzekeren van de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden en van andere wettelijke regelingen voor zover de arbeidsinspecteurs mede belast zijn de naleving van deze regelingen te verzekeren;

 

  • het verschaffen van inlichtingen en het geven van technische adviezen aan de werkgevers en werknemers met betrekking tot de meest doeltreffende middelen ter naleving van de wettelijke bepalingen;
  • het rapporteren aan de bevoegde autoriteiten door de arbeidsinspecteurs van door hen geconstateerde gebreken en misbruiken, welke niet met name onder de bestaande wettelijke bepalingen vallen.

Voor de uitvoering van deze taak is het grondgebied van de Republiek Suriname verdeeld in 3 ressorten. Onder elk ressort is de Arbeidsinspectie verdeeld in een Veiligheidsinspectie en een Sociale Inspectie. De Arbeidsinspectie omvat ook het Juridisch Bureau voor juridisch advies aan werkgevers en werknemers en het deponeren van klachten en het Medisch Bureau belast met de bedrijfsgezondheidszorg.