Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken

ONDERDIRECTORAAT JURIDISCHE EN INTERNATIONALE ZAKEN

Het Onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken bestaat uit drie afdelingen:

 

  • Arbeidswetgeving
  • Internationale Zaken en
  • CAO Registratie

De afdeling Arbeidswetgeving is o.a. belast met het voorbereiden en ontwerpen van nationale arbeidsrechtelijke wettelijke regelingen en regelmatige evaluatie van de toepassing van de arbeidswetgeving als feedback functie ten behoeve van de wetgevingsactiviteit. Internationale Zaken is voornamelijk belast met alle internationale arbeidsaangelegenheden in het bijzonder gericht op de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en haar conventies en aanbevelingen. CAO Registratie is voornamelijk belast met de wettelijke registratie van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) en de toetsing van deze overeenkomsten aan nationale en internationale arbeidsregels en jurisprudentie. Op het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken zijn ook gehuisvest het secretariaat van de Ontslagcommissie en het Arbeidsadviescollege.

Vrij Verkeer van Personen:
Voor personen die willen werken in één van de landen van de CARICOM. U heeft hiervoor een bewijs nodig dat bij ATM kan worden aangevraagd. Het vrije verkeer van bekwame burgers is een onderdeel van de CARICOM Single Market and Economy (CSME).

Voor Suriname worden in het kader van het vrije verkeer van bekwame burgers als lidstaten van de Caricom aangemerkt: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Christopher and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname en Trinidad and Tobago. Als zogeheten Caricom burger wordt aangemerkt een persoon die de nationaliteit bezit van één der lidstaten van de Caricom. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle Caricom burgers zich vrij kunnen bewegen binnen de Caricom. Voorlopig kunnen echter alleen enkele door de lidstaten aangewezen groepen zich vrij bewegen. Eén van die groepen is de groep bekwame burgers die voor Suriname bestaat uit de volgende categorieën: afgestudeerden van de Universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten/musici, leerkrachten en verpleegkundigen.

Een persoon, die behoort tot één van deze zeven categorieën kan zich echter alleen vrij bewegen als hij als zodanig wordt erkend door het land van bestemming. In dit kader wordt voornoemde persoon in staat gesteld erkenning van zijn status van bekwame burger aan te vragen. In Suriname kan de aanvraag worden gedaan bij het

ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu,
Secretariaat Vrij Verkeer van Personen,
aan de Wagenwegstraat 22.

Hierbij maakt het niet uit van welke lidstaat de aanvrager afkomstig is.