Home

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

De seniore burger, Roy Ritfelt, gepensioneerde van het toenmalige ministerie van Sport & Jeugdzaken (link) en minister Steven Mac Andrew  met zijn staf.

 
NIEUWSBERICHTEN
Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen

Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen

De problematiek van arbeidsmigrantenen asielzoekers op de arbeidsmarkt vormt een grote uitdaging voor het ministerie van Arbeid.
Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid

Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid

Mensenrechten in Suriname zijn inherent aan alle mensen, ook aan die van migrerende werknemers en slachtoffers van mensenhandel die in ons land arbeid verrichten.
LANCERING EN ONDERTEKENING SECOND 2019 - 2021

LANCERING EN ONDERTEKENING SECOND 2019 - 2021

Geachte Directeur van ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean (mevr. Claudia Coenjaerts), vertegenwoordigers van de vakbeweging en bedrijfsleven, directieleden van ministeries en experts en medewerkers van de ILO, overige genodigden,
Vertrekkende Venezolaanse ambassadeur wijst op kracht Surinaams volk

Vertrekkende Venezolaanse ambassadeur wijst op kracht Surinaams volk

De ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, mevrouw Olga Diaz Martinez, is de minister van Arbeid Soewarto Moestadja speciaal komen groeten, nog net voor haar definitief vertrek terug naar haar land.
Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

De ratificatie in 2016 van de twee gelijkheidsverdragen op het vlak van arbeid, resulteert nu al in een geleidelijke verbetering van de positie van de vrouw en kwetsbare groepen.
Verplichte bijdrage ouderschapsverlof 1 procent van brutoloon

Verplichte bijdrage ouderschapsverlof 1 procent van brutoloon

Het loon wordt volledig uitbetaald over de gehele periode van het ouderschapsverlof. Daartegenover staat dat alle werknemers en werkgevers een verplichte maandelijkse bijdrage moeten doen aan het ‘Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof’ dat verantwoordelijk is voor de doorbetaling.
Vaders hebben recht op minimaal 7 tot 8 dagen Vaderschapsverlof

Vaders hebben recht op minimaal 7 tot 8 dagen Vaderschapsverlof

Vaders hebben recht op minimaal 7 tot 8 dagen vaderschapsverlof. Het gaat in deze om de dag van de bevalling van zijn partner of vrouw, drie (3) werkdagen aansluitend op de dag van de bevalling, twee (2) werkdagen onmiddellijk na verloop van het bevallingsverlof van zijn vrouw en twee (2) werkdagen die hij dient op te nemen in de eerste 4 maanden na de bevalling.
Reactie op Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?

Reactie op Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?

Het ministerie van Arbeid heeft de behoefte te reageren op het artikel onder de kop “Wet Arbeidsbescherming Gezin: ready or not?” gepubliceerd in de Ware Tijd van zaterdag 24 augustus 2019 als onderdeel van de rubriek Mens en Maatschappij.
Commissie werkt aan uitvoering Ouderschapsverlof

Commissie werkt aan uitvoering Ouderschapsverlof

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’ geïnstalleerd die de voorbereidingen moet treffen voor het operationeel maken van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof
Toename prostitutie in Paramaribo lijkt op dwangarbeid gerichte mensenhandel

Toename prostitutie in Paramaribo lijkt op dwangarbeid gerichte mensenhandel

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een werkbezoek gebracht aan het Commissariaat Paramaribo Noordoost.
16 weken zwangerschaps-en bevallingsverlof al in werking getreden

16 weken zwangerschaps-en bevallingsverlof al in werking getreden

Werkende vrouwen maken sinds 18 juni 2019 recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voorlopig is er nog geen sprake van doorbetaald verlof.
Bodybuilding als beroep in Suriname

Bodybuilding als beroep in Suriname

De Surinaamse top-bodybuilder Wendel Setropawiro staat op het punt om van de bodybuildingsport zijn beroep te maken. Hij geniet in de internationale competitieve bodybuilding grote bekendheid en erkenning als een uitzonderlijke bodybuilder.
Uitdagingen en ontwikkelingen in Saramacca eisen aandacht van Arbeid.

Uitdagingen en ontwikkelingen in Saramacca eisen aandacht van Arbeid.

De samenwerking tussen het Commissariaat van Saramacca en diensten van het ministerie van Arbeid krijgt steeds meer vaste vorm. Zo wenst het ministerie met medewerking van de bestuursambtenaren meer inzicht te krijgen in uitdagingen en ontwikkelingen in het district die betrekking hebben op het vlak van arbeid.
Nieuwe Wet ‘Minimumloon 2019’ goedgekeurd

Nieuwe Wet ‘Minimumloon 2019’ goedgekeurd

De Wet ‘Minimumloon 2019’ is door het parlement goedgekeurd op donderdag 18 juli 2019. De wet zal komen in de plaats van de vigerende Wet Minimum Uurloon die in 2014 werd goedgekeurd door het parlement.
Staatsbesluit verward met nieuwe wet Minimumloon

Staatsbesluit verward met nieuwe wet Minimumloon

Het ministerie van Arbeid heeft geconstateerd dat in de pers het Staatsbesluit van 24 juni 2019, houdende uitvoering van artikel 3 lid 4 van de vigerende Wet Minimum Uurloon (S.B. 2014 no. 112)(Besluit Minimum Uurloon), wordt verward met de onlangs goedgekeurde “Wet Minimumloon 2019”.