Home

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

De seniore burger, Roy Ritfelt, gepensioneerde van het toenmalige ministerie van Sport & Jeugdzaken (link) en minister Steven Mac Andrew  met zijn staf.

 
NIEUWSBERICHTEN
AW&J informeert samenleving over jeugdbeleid

AW&J informeert samenleving over jeugdbeleid

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft na langer dan een jaar functionerend onder minister Rishma Kuldipsingh, middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over het jeugdbeleid.
SPWE verzorgt informatie sessie aan leerlingen Waaldijkcollege

SPWE verzorgt informatie sessie aan leerlingen Waaldijkcollege

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan de examenleerlingen van het Waaldijkcollege een informatie sessie over ondernemerschap verzorgd.
Negende  Online registratie COVID-19 steun

Negende Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf maandag 1 november 2021 t/m maandag 8 november 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.
Paramaribo en Para ontvangen schoolpakketten

Paramaribo en Para ontvangen schoolpakketten

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft het schoolpakketten distributie project gecotinueerd in de districten Para en Paramaribo. Het doel van dit project is om sociaal zwakke jongeren een kans te bieden om ondanks de moeilijke situatie, deel te nemen aan het onderwijsproces.
SAO vaktrainingen gestart in Wanica

SAO vaktrainingen gestart in Wanica

In het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn de trainingen gawasa en textiele werkvormen gestart in het district Wanica.
BEKENDMAKING: OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

BEKENDMAKING: OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

Het directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft als hoofdtaak, het zorgdragen van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid.
Lijst van uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning

Lijst van uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken publiceert hierbij conform artikel 6 lid 3 van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (WTBAI) de lijst met uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning.
ILO organiseert “Virtual Introductory Workshop on Long term labourmarket policy”

ILO organiseert “Virtual Introductory Workshop on Long term labourmarket policy”

In het kader van de voorbereidingen ter vaststelling van een lang termijn arbeidsmarktbeleid voor 10 jaar, welke behoort tot een van de activiteiten ter uitvoering van het Decent Work Country programme 2, is er een virtuele introductie workshop gehouden door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) i.s.m. het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Oproep aan vroegtijdige schoolverlaters

Oproep aan vroegtijdige schoolverlaters

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken roept hierbij jeugdigen (jongens en meisjes) van 16 - 25 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten op om zich aan te melden voor registratie bij het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het Directoraat Jeugdzaken.
Certificaatuitreiking BNTF trainingen SAO Paramaribo

Certificaatuitreiking BNTF trainingen SAO Paramaribo

De vaktrainingen in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn met succes afgerond door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Overhandiging van schoolpakketten aan jongeren Commewijne

Overhandiging van schoolpakketten aan jongeren Commewijne

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft in het kader van het project “Schoolpakketten distributie”, pakketten overhandigd aan sociaal zwakke jongeren van het district Commewijne.
AW&J ontvangt donatie t.b.v. vaktrainingen

AW&J ontvangt donatie t.b.v. vaktrainingen

Ter ondersteuning van de vaktraining textiele werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft minister Rishma Kuldipsingh een donatie ontvangen ter waarde van Euro 1.000,- van Anita Sewsahai van diaspora Nederland.
Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend. Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd tussen de periode februari 2021 t/m juni 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, zijn er reeds betalingen gedaan t/m de maand augustus.
Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector
Achtste  Online registratie COVID-19 steun

Achtste Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf vrijdag 1 oktober 2021 t/m vrijdag 8 oktober 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.