Minister Mac Andrew apprecieert spontane informatie over jeugd participatie

Minister Mac Andrew apprecieert spontane informatie over jeugd participatie

Als lijfspreuk van minister Steven Mac Andrew geldt inclusiviteit, dialoog, participatie en samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
AW&J empowert tienermoeders om levensdoelen te halen

AW&J empowert tienermoeders om levensdoelen te halen

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft in samenwerking met Jamaata Education Center, een ICT-project voor tienermoeders afgerond.
SPWE stimuleert duurzame inzetbaarheid bij werknemers

SPWE stimuleert duurzame inzetbaarheid bij werknemers

Afgezien van het feit dat de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), ondernemerschap stimuleert onder de beroepsbevolking, tracht zij ook de employability te stimuleren van werknemers binnen bedrijven met de bedoeling dat ze bij de tijd blijven en beter inzetbaar zijn.
SAO voldoet aan behoefte kwalitatieve vaktrainingen

SAO voldoet aan behoefte kwalitatieve vaktrainingen

Minister Steven Mac Andrew heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), welke op vrijdag 20 mei haar 41-jarig bestaan herdenkt.
Mogelijkheid tot zelfstandig inkomsten genereren voor mensen met een beperking

Mogelijkheid tot zelfstandig inkomsten genereren voor mensen met een beperking

Met het oog op het stimuleren van economische zelfstandigheid van mensen met een beperking, heeft de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) op dinsdag 17 mei 2022, incentives gegeven aan een groep micro-ondernemers, die ze getraind heeft in basis-ondernemerschap in het kader van een Basic Needs Trust Fund (BNTF) project van de Caribbean Development Bank.
Integrale benadering in wijken ter voorkoming van drop-outs

Integrale benadering in wijken ter voorkoming van drop-outs

Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden als minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over het jongerenwerk.
Resultaatgerichte samenwerking nodig voor aanpak jeugdproblematiek

Resultaatgerichte samenwerking nodig voor aanpak jeugdproblematiek

Het beleid gericht op risicojongeren vergt een benadering van all hands on deck. Dit is ook de reden waarom de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, alle relevante stakeholders, waaronder maatschappelijke groepen, buurtorganisaties en ngo’s, aanhoort om inzicht te krijgen in de manier waarop deze organisaties naar de jeugproblematiek kijken en welke acties zij ontplooien. In dit verband ontving de bewindsman het bestuur van de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) op donderdag 12 mei 2022.
Erfgoededucatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid

Erfgoededucatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft een presentatie gehad over het doel van de educatieve website voor jongeren over Cultuur Erfgoed in Suriname, www youth-heritage.org, van de initiatiefnemer Miriam van Baalen-Weekers.
Belang en onafhankelijkheid Bemiddelingsraad erkend en gerespecteerd

Belang en onafhankelijkheid Bemiddelingsraad erkend en gerespecteerd

De nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken benadrukte in een ontmoeting met de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), dat hij de onafhankelijkheid van de Raad erkent en respecteert.
Jeugdprofiel noodzakelijk voor vorming jongeren tot volwaardige burgers

Jeugdprofiel noodzakelijk voor vorming jongeren tot volwaardige burgers

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, ziet de noodzaak in het ontwikkelen van een jeugdprofiel als leidraad voor beleid gericht op de Surinaamse jongeren, zodat ze ondersteund kunnen worden op hun ontwikkelingspad.
Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak

Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak

Tegen de achtergrond van het verhoogd risico dat vooral risicojongeren lopen om af te glijden in de maatschappij, zijn er voor het ministerie grote uitdagingen voor wat betreft de vorming van de jeugd tot burgers die in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons land op diverse vlakken.
Beroepsbevolking afstemmen op behoefte Arbeidsmarkt

Beroepsbevolking afstemmen op behoefte Arbeidsmarkt

De verwachte toename van werkgelegenheid was onderwerp van gesprek bij een ontmoeting tussen de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, en het bestuur van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).
Werknemers moeten voor hun bescherming kunnen rekenen op Arbeidsinspectie

Werknemers moeten voor hun bescherming kunnen rekenen op Arbeidsinspectie

Het vertrouwen dat werknemers stellen in de Arbeidsinspectie mag in de komende periode niet beschaamd worden, zo spoorde de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, de arbeidsinspecteurs aan om zich meer dan ooit in te spannen voor de bescherming van alle werkenden in ons land.
Arbeid en bedrijfsleven benadrukken belang van een ondernemersklimaat en creatie decent jobs

Arbeid en bedrijfsleven benadrukken belang van een ondernemersklimaat en creatie decent jobs

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), en de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Sherida Mormon, hebben de intentie uitgesproken om in de komende periode zich in te zetten voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van werkgelegenheid in ons land.
Betaling ouderschapsverlof en afkondiging nieuw minimumloon hebben aandacht van minister Mac Andrew

Betaling ouderschapsverlof en afkondiging nieuw minimumloon hebben aandacht van minister Mac Andrew

De nieuw aangetreden minister van Arbeid, Steven Mac Andrew, zal zich inzetten voor een spoedige operationalisering van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) en voor de afkondiging van het nieuw minimumuurloon.