Ministerie van AWJ lanceert BNTF project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”

Ministerie van AWJ lanceert BNTF project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”

02-11-2020

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) is gestart met het project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”. Het doel hiervan is het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen ten einde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, het zij als klein ondernemer of als werknemer. Dit project is ingediend bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en wordt gefinancierd door de  Caribbean Development Bank (CDB) en duurt van november 2020 tot en met juni 2021. De directe uitvoer en coördinatie van dit project ligt in handen van het Onderdirectoraat  Arbeidsmarkt, onder leiding van Naomi Esajas-Friperson.

De personen die kunnen deelnemen aan dit project zijn jeugdigen in de leeftijdscategorie 16-24 jaar die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever maar ook werkende jeugdigen, die op zoek zijn naar een andere uitdaging. Hierbij kan worden aangegeven dat de trainingen verzorgd zullen worden in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie. Totaal zullen 100 geselecteerde jongeren getraind en gecoached worden middels technische- en vakgerichte trainingen op het gebied van  horeca, toerisme en micro- ondernemerschap. Degenen die ervoor kiezen om ondernemer te worden, zullen de nodige training, begeleiding en incentives krijgen om hun onderneming te kunnen starten. De personen die ervoor kiezen om voor een werkgever te gaan werken, worden begeleid in het zoeken naar een baan. Elke vaktraining zal afgerond worden met een praktijktoets, waarna met goed gevolg de trainee wordt voorzien van een certificaat van het trainingsinstituut. De trainingen zullen verzorgd worden door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC).

Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat dit project geïnitieerd is vanuit het beleidsgebied van het ministerie om de om-, her- en bijscholing van de beroepsbevolking ter hand te nemen en het gegeven dat er vooral jeugdigen niet te allen tijde volledig voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt. De bewindsvrouw roept de jeugdigen daarom op om deze kans voor de gratis om-, her en bijscholing met beide handen aan te grijpen en te gaan voor ondernemerschap welke een van de bouwstenen is van de economie. Met dit project wil het ministerie onder andere een bijdrage leveren aan bestrijding van werkloosheid onder jongeren.

Registratie is mogelijk vanaf 2 november 2020 tot en met 31 januari 2021. Het registratieformulier is te downloaden op de website van het miniserie van AW&J door te klikken op de volgende link:

http://atm.gov.sr/media/1400/registratie-formulier-bntf-project-van-grassroot-tot-ondernemer-en-om-en-her-en-bijscholing-van-werklozen-en-werkzamen.pdf

Hierna het ingevulde formulier mailen naar bntf.awj@gov.sr  

Voor info: 8815676 of 8815616. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor de fysieke aanmelding.