Via jeugd versterking bilaterale samenwerking Suriname en China

Via jeugd versterking bilaterale samenwerking Suriname en China

07-10-2020

De minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, heeft ambassadeur, Liu Quan, van de Volksrepubliek China voor een beleefdheidsbezoek ontvangen. Zowel de minister als ambassadeur is voornemens handen en voeten te geven aan de bilaterale samenwerking op het vlak van arbeid en met name jeugdbetrokkenheid.

Minister Rishma Kuldipsingh en de ambassadeur, Liu Quan, van de Volksrepubliek China

Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om een sterke maatschappelijke basis te creëren voor de jeugd door met elkaar te gaan samenwerken en netwerken, waarbij kansen voor betrokkenheid zowel nationaal als internationaal benut kunnen worden. De ambassadeur zegt dat zijn land hiertoe reeds een aanzet heeft gegeven, door Surinaamse jeugdvertegenwoordigers het afgelopen jaar in staat te stellen om een bezoek te brengen aan China. Bij deze gelegenheid konden ze met hun counterpart van gedachten wisselen over ontwikkelingsvraagstukken. Ook hebben ze van dichtbij kennis gemaakt met de Chinese cultuur, gewoonten en gebruiken.

 

Beide hoogwaardigheidsbekleders vinden dat de jongeren van beide landen de gecreëerde mogelijkheden moeten aangrijpen om samenwerkingsverbanden met elkaar te smeden met de bedoeling van elkaar te leren. Genoemd werd als voorbeeld de vele uitdagingen als gevolg van de Covid-19 pandemie en hoe China zich sterk daartegen heeft gemaakt. Door uitwisseling van kennis en ervaring hieromtrent kan Suriname voordeel opleveren.De jeugd, die een sterke invloed heeft op volwassenen, kan hierbij van onschatbare waarde zijn in de Surinaamse strijd tegen Covid-19. Het bezoek heeft op dinsdag 6 oktober 2020 plaatsgevonden.

Paramaribo, 06 oktober 2020,

Communicatie Unit Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Beleefdheidsbezoek aan minister Rishma Kuldipsingh door ambassadeur Liu Quan