BEKENDMAKING: OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

BEKENDMAKING: OPROEP REGISTRATIE JEUGDORGANISATIES

Het directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft als hoofdtaak, het zorgdragen van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid.
Lijst van uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning

Lijst van uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken publiceert hierbij conform artikel 6 lid 3 van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (WTBAI) de lijst met uitzendbureaus die in het bezit zijn van een uitzendvergunning.
ILO organiseert “Virtual Introductory Workshop on Long term labourmarket policy”

ILO organiseert “Virtual Introductory Workshop on Long term labourmarket policy”

In het kader van de voorbereidingen ter vaststelling van een lang termijn arbeidsmarktbeleid voor 10 jaar, welke behoort tot een van de activiteiten ter uitvoering van het Decent Work Country programme 2, is er een virtuele introductie workshop gehouden door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) i.s.m. het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Oproep aan vroegtijdige schoolverlaters

Oproep aan vroegtijdige schoolverlaters

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken roept hierbij jeugdigen (jongens en meisjes) van 16 - 25 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten op om zich aan te melden voor registratie bij het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het Directoraat Jeugdzaken.
Certificaatuitreiking BNTF trainingen SAO Paramaribo

Certificaatuitreiking BNTF trainingen SAO Paramaribo

De vaktrainingen in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn met succes afgerond door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Overhandiging van schoolpakketten aan jongeren Commewijne

Overhandiging van schoolpakketten aan jongeren Commewijne

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft in het kader van het project “Schoolpakketten distributie”, pakketten overhandigd aan sociaal zwakke jongeren van het district Commewijne.
AW&J ontvangt donatie t.b.v. vaktrainingen

AW&J ontvangt donatie t.b.v. vaktrainingen

Ter ondersteuning van de vaktraining textiele werkvormen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft minister Rishma Kuldipsingh een donatie ontvangen ter waarde van Euro 1.000,- van Anita Sewsahai van diaspora Nederland.
Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend. Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd tussen de periode februari 2021 t/m juni 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, zijn er reeds betalingen gedaan t/m de maand augustus.
Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector
Achtste  Online registratie COVID-19 steun

Achtste Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf vrijdag 1 oktober 2021 t/m vrijdag 8 oktober 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.
AW&J leidt armoedegrensbepaling

AW&J leidt armoedegrensbepaling

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft het Nationale Commissie Vaststelling Armoede (NCVA) rapport 2016/2017 uit handen van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Uraiqit Ramsaran, in ontvangst genomen.
BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELENGENHEID EN JEUGDZAKEN

BEKENDMAKING MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELENGENHEID EN JEUGDZAKEN

Bij het indienen van een werkvergunningaanvraag bij de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen wordt u verzocht eerst na te gaan of u over alle benodigde en geldige documenten beschikt alvorens u overgaat tot het verrichten van uw betalingen.
Minister Kuldipsingh spreekt 21ste OAS Ministeriele Conferentie toe.  Legt nadruk op COVID-19 en het pad van herstel

Minister Kuldipsingh spreekt 21ste OAS Ministeriele Conferentie toe. Legt nadruk op COVID-19 en het pad van herstel

De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft de 21ste OAS Inter-Amerikaanse Conferentie van Ministeries van Arbeid (IACML) toegesproken.
Bekendmaking (3)

Bekendmaking (3)

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) gevestigd aan de Mr. Eduard Brumastraat nummer 52 is vanaf  22 tot en met 24 september 2021 gesloten vanwege recente Covid-19 besmettingsgevaar.
SPWE verzorgd ondernemerschapsworkshop bij Rumas

SPWE verzorgd ondernemerschapsworkshop bij Rumas

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft op verzoek van de stichting Rumas een workshop verzorgd aan 32 jongeren in de leeftijdscategorie van 8 jaar tot 16 jaar.