Bekendmaking (1)

Bekendmaking (1)

30-08-2021

Bekendmaking

 Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) benadert deskundigen voor een online survey onder jongeren (12-25 jaar) naar de oorzaken van suïcidale handelingen/gedachten. De samenleving is de afgelopen jaren vaker geconfronteerd geweest met gevallen van suïcide onder jongeren. Verschillende internationale bronnen waaronder de PAHO en de WHO en verschillende onderzoeksinstituten hebben data waaruit blijkt dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de 100.000 is. (m.a.w. per 100.000 inwoners, plegen jaarlijks ongeveer 23 mensen zelfmoord). Dit terwijl het wereldwijd gemiddelde, gemeten over 181 landen, 9 op de 100.000 bedraagt. Suriname is op de vierde (4de) plaatst, wat heel hoog is voor zo een kleine bevolking.

Wetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat suïcide wereldwijd doodsoorzaak nr. 2 is onder de jongeren tussen 15 en 29 jaar. Volgens het Global School-based Student Health Survey, gehouden in 2017, hebben ongeveer 13,6% van onze Surinaamse adolescenten tenminste 1 keer het idee gehad om zelfmoord te plegen. Het Ministerie van AW&J zal maatregelen treffen om het suïcide-vraagstuk onder de jongeren effectief aan te pakken in samenwerking met andere relevante Overheid en niet overheid organisaties.

Belanghebbenden kunnen een Terms of Reference (ToR) opvragen vanaf 30 augustus 2021 tot en met 06 september 2021, bij het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, mevr. G. Mangroe, van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) op het emailadres secretariaatdirjeugdzaken@gmail.com.

De offertes kunnen uiterlijk 10 september 2021 gemaild worden naar voornoemd e-mailadres van het secretariaat van de Directeur van Jeugdzaken, welke ook te bereiken is op het telefoonnummer 473411 (maandag tot vrijdag van 8.00 – 14.00).

Offertes dienen conform de in de Term of Reference vermelde voorwaarden ingediend te worden (inclusief een duidelijke plan van aanpak, tijdschema en gespecificeerd budget in Surinaamse Dollars). De aanbieding met de meeste gunstige prijs en kwaliteitverhouding kan voor de gunning in aanmerking komen.

Paramaribo, 28 augustus 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken