Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Bekendmaking: Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

29-09-2021

Aangepaste tarieven voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud-, olie- en houtsector.

Gelet op de nieuwe ontwikkelingen in de goudsector, de oliesector en houtsector die een zekere mobiliteit op de arbeidsmarkt zullen veroorzaken en de additionele voorzieningen die getroffen moeten worden m.b.t. de bijkomende kosten t.b.v. de beoordeling van een werkvergunningsaanvraag en de controle op naleving van de wettelijke regelingen, zal er een bijzonder tarief worden vastgesteld voor de aanvraag of verlenging van een werkvergunning.

In verband met de vaststelling van het bijzonder tarief voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning ingevolge artikel 4 lid 3 van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B.1981 no. 162, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 23)

Is besloten dat:

Te rekenen vanaf 15 oktober 2021, een tarief van US$ 500 in rekening gebracht zal worden voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning in eerder genoemde sectoren.

Voor de indiening van een werkvergunning aanvraag en het inwinnen van informatie, kan contact opgenomen worden met de afdeling Werkvergunning vreemdelingen via de telefoonnummers: 472920/ 8640051 en via het emailadres werkvergarbeid@gmail.com.

Gelieve eerst contact op te nemen, alvorens u fysiek aan te melden bij de dienst.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Paramaribo, 29 september 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken