Betaling COVID-19 uitkering over de maand februari

Betaling COVID-19 uitkering over de maand februari

31-03-2021

Betaling COVID-19 uitkering over de maand februari

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend.

Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd in de periode 1 t/m 15 februari 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, worden er reeds betalingen gedaan.

De specificatie ziet er als volgt uit:

1141 persoonsgegevens van geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds verstuurd naar de bank ter uitbetaling.

155 Werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening;

46 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening;

Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.Ook wordt aan de personen die gebeld zijn geworden door het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (Onderdirectoraat Arbeidsmarkt) om een schrijven op te halen, gevraagd dit alsnog te doen. De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het ministerie ontvangen. Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

Voor informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen: covidregistratie.awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Paramaribo, 30 maart 2021

Communicatie Unit

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken