Betaling  COVID-19 uitkering over de maanden februari en maart 2021

Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari en maart 2021

27-04-2021

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend. Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd in de periodes 1 t/m 15 februari 2021 en 1 t/m 7 maart 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, worden er reeds betalingen gedaan.  

De specificatie ziet er als volgt uit:

  1. Gegevens van 2811 geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds verzonden ter uitbetaling;
  2. 376 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening;
  3. 190 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening.
  • Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.
  • De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ontvangen.
  • Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend, wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

Voor informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

  • Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059 en via het emailadres: fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.
  • Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen :awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Paramaribo, 27 april 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzake