Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

Betaling COVID-19 uitkering over de maanden februari t/m augustus 2021

29-09-2021

De Regering van Suriname maakt het volgende bekend.

Aan alle personen en bedrijven, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd tussen de periode februari 2021 t/m juni 2021 en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, zijn er reeds betalingen gedaan t/m de maand augustus.

De specificatie ziet er als volgt uit:

Gegevens van 9844 geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds opgestuurd ter uitbetaling.

844 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van een bankrekening;

719 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van een bankrekening;

Het totaal bedrag dat reeds is uitgekeerd bedraagt SRD 34. 935,000 (Vier en dertig miljoen negenhonderd vijf en dertig duizend SRD).

 Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.

 De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het ministerie ontvangen.

 Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

 De regering zal in de afbouwende fase van de covid steun, eerst nagaan of betrokkenen reeds hun normaal inkomen ontvangen of wederom werkzaam zijn.

Voor informatie omtrent het bovenstaande, kunt u contact maken met:

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 471993/ 475040/ 474059 en via het e-mailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de e-mailadressen : covidregistratie.awj2021@gmail.com / covidregistratie.awj2021@gov.sr ; maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u en vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

Communicatie Unit,

het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Paramaribo, september 2021