Derde Online registratie COVID-19 steun

Derde Online registratie COVID-19 steun

26-03-2021

 

Derde Online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf donderdag 1 april t/m woensdag 7 april 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

 

Deze registratie is bedoeld voor degenen die in februari en maart 2021 niet hebben geregistreerd. Personen die in februari en maart hebben geregistreerd zijn gevrijwaard van deze registratie. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich in april registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de maanden februari en maart maar wel over de maand april.

Wanneer komt u in aanmerking?

1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;

2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

Alle drie (3) categorieën kunnen zich online registreren via de website van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname(https://belastingdienst.sr/ ) de Facebook pagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname alwaar via de link https://financien.sr/covidsteun2021 toegang wordt geboden tot de registratie.

- Met betrekking tot de KMO’s en kleine zelfstandigen die geen bankrekening hebben wordt benadrukt dat de volgende informatie moet worden bijgevoegd:

1.Kopie identiteitskaart;

2.Uittreksel uit het CBB bestand;

 

Verder dienen KMO’s en kleine zelfstandigen ook financiële gegevens over de afgelopen 3 jaren van het bedrijf over te leggen;

 

- Met betrekking tot de personen in loondienst met verminderd inkomen en werklozen wordt benadrukt dat een kopie van hun identiteitskaart moet worden bijgevoegd. Indien personen in deze categorie niet in het bezit zijn van een bankrekening dienen ze ook een uittreksel uit het CBB bestand in te sluiten.

 

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

- deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;

- alle werkzame personen( kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;

- indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

- Het Ministerie van AW&J op de telefoonnummers 8815676/ 8815616/ 8640449 en via de emailadressen: covidregistratie.awj2021@gmail.com/covidregistratie.awj2021@gov.sr

Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

- Het Directoraat der Belastingen op de telefoonnummers 477222/ 475040/ 474059 en via het emailadres: covidregistratie.fp2021@finance.gov.sr

Van maandag t/m donderdag van 07:30 u- 15:00 u & vrijdag van 07:30 -14:30 u.

 

 

Paramaribo, 26 maart 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken