Minister Kuldipsingh informeert DNA vaste commissie AW&J over beleid

Minister Kuldipsingh informeert DNA vaste commissie AW&J over beleid

23-03-2021

De vaste commissie voor Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken in de Nationale Assemblee is geïnformeerd over het beleid van desbetreffende beleidsgebieden. Dit heeft op uitnodiging van minister Rishma Kuldipsingh plaatsgevonden op maandag 22 maart. De bewindsvrouw heeft tijdens het onderhoud voorgehouden aan de DNA leden welke acties in de komende periode ondernomen zullen worden ten behoeve van onder andere de jeugd en de arbeidsmarkt. Zij vindt het belangrijk om regelmatig het beleid te evalueren en daarna bij te schaven waar nodig, waarbij de suggesties van de DNA leden meegenomen kunnen worden.

 

Minister Kuldipsingh heeft verschillende onderwerpen aan de orde gesteld zoals opvang, begeleiding en bescherming van de jeugd, jeugdparticipatie, kinderarbeid, arbeidsinspectie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Zij deelde de leden mee dat er reeds wetten zijn voorbereidt met betrekking tot seksueel molest op de werkvloer en gelijke behandeling, die zo gauw als mogelijk behandelt moeten worden in DNA. Ook zal er in de komende periode gewerkt worden aan deskundig personeel ter begeleiding van de jeugd. In dit kader zal het personeel getraind worden en indien nodig deskundigheid worden aangetrokken. Vooralsnog wordt middels voorlichting via de (sociale) media aandacht besteedt aan sociaal- maatschappelijke aspecten vanwege de Covid-19 situatie die fysieke activiteiten beperkt. Kuldipsingh heeft ook de plannen ten behoeve van de arbeidsmarkt en werkgelegenheid gepresenteerd. Er wordt reeds gewerkt aan modernisering van processen. Naar aanleiding daarvan gaf zij aan dat ook de trainingsinstituten de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC) samen zullen werken om landelijk personen te kunnen accommoderen met trainingen en begeleiding.

 

De leden behorende bij de vaste commissie hebben het onderhoud op prijs gesteld en hebben allen hun suggesties, maar ook kritische feedback gegeven met betrekking tot het beleid dat de minister heeft voorgehouden. Zij hebben specifieke voorstellen gedaan die afkomstig zijn vanuit hun eigen invalshoek waarbij zij op de hoogte zijn van vraagstukken op het veld. Ook hebben de leden de ondersteuning toegezegd aan minister Kuldipsingh om het beleid kritisch te blijven volgen en

suggesties te doen indien nodig. Afgestemd is dat er op regelmatige basis een onderhoud zal plaatsvinden om te evalueren.

DNA leden en de minister van Arbeid,Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, tijdens het
onderhoud.

 

 

Paramaribo, 22 maart 2021

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken