AW&J attendeert de media en de gemeenschap op recht op privacy ihkv kinderbescherming

AW&J attendeert de media en de gemeenschap op recht op privacy ihkv kinderbescherming

18-04-2022

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) attendeert de media en de
gemeenschap op recht op privacy in het kader van kinderbescherming en dat dit zo zorgvuldig
mogelijk gewaarborgd moet worden. Dit geschiedt naar aanleiding van een videoproductie die
onlangs is gepubliceerd, waarbij een journalist een interview heeft afgenomen van een 6-jarig
meisje dat slachtoffer is van seksueel misbruik. De videoproductie en de publicatie daarvan keurt
het ministerie ten zeerste af en betreurt de aanpak van de journalist die hieraan heeft gewerkt.
Minister Rishma Kuldipsingh uit haar misnoegen naar aanleiding hiervan en roept de
journalisten op om zich niet schuldig te maken aan bovengenoemde handelingen.

Het ministerie benadrukt dat het kind centraal staat en het belang van het kind altijd voorop staat.
Er dient te allen tijde rekening worden gehouden met de effecten die invloed kunnen hebben op
het kind. Indien personen zich toch schuldig maken aan het voorbij gaan aan de rechten van de
mens, in dit geval het kind, zal er niet geschroomd worden om de nodige maatregelen te treffen
door de daarvoor bevoegde instanties conform het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.

Paramaribo, 15 april 2022
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken