Minister Mac Andrew heeft oog voor problemen bond bij SAO

Minister Mac Andrew heeft oog voor problemen bond bij SAO

Minister Steven Mac Andrew heeft oog voor de problemen van de bond van het personeel voor vakopleidingen bij de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (BPVV/SAO).
Vakbondsleiders kunnen bijdragen aan het bereiken doelen Decent Work.

Vakbondsleiders kunnen bijdragen aan het bereiken doelen Decent Work.

Minister Steven Mac Andrew heeft bij een werkbezoek aan het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), de directeur en het personeel aangemoedigd om voort te gaan met de vorming en scholing van vakbondsleiders, want hij vindt dat Suriname daarbij gebaat zal zijn.
Minister Mac Andrew verneemt vorderingen Decent Work in Suriname

Minister Mac Andrew verneemt vorderingen Decent Work in Suriname

Het Decent Work Country Programmeis in het belang van zowel werknemers als werkgevers, want beide groepen trekken profijt van zowel het maatschappelijk effect als de uitkomst van dit programma.
Landelijk in kaart brengen van armoede nodig voor gericht en effectief beleid

Landelijk in kaart brengen van armoede nodig voor gericht en effectief beleid

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J)had op dinsdag 24 mei een kennismakingsontmoeting met de leden van de commissie Armoedegrens Bepaling.
Verplichte inburgering vreemdelingen die de arbeidsmarkt wensen te betreden

Verplichte inburgering vreemdelingen die de arbeidsmarkt wensen te betreden

Negen migrantenarbeiders hebben met succes de test Basistaalkennis en Samenleving doorlopen en hebben daarvoor elk een certificaat in ontvangst mogen nemen uit handen van de minister van de Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew.
Minister Mac Andrew apprecieert spontane informatie over jeugd participatie

Minister Mac Andrew apprecieert spontane informatie over jeugd participatie

Als lijfspreuk van minister Steven Mac Andrew geldt inclusiviteit, dialoog, participatie en samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
AW&J empowert tienermoeders om levensdoelen te halen

AW&J empowert tienermoeders om levensdoelen te halen

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), heeft in samenwerking met Jamaata Education Center, een ICT-project voor tienermoeders afgerond.
SPWE stimuleert duurzame inzetbaarheid bij werknemers

SPWE stimuleert duurzame inzetbaarheid bij werknemers

Afgezien van het feit dat de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), ondernemerschap stimuleert onder de beroepsbevolking, tracht zij ook de employability te stimuleren van werknemers binnen bedrijven met de bedoeling dat ze bij de tijd blijven en beter inzetbaar zijn.
SAO voldoet aan behoefte kwalitatieve vaktrainingen

SAO voldoet aan behoefte kwalitatieve vaktrainingen

Minister Steven Mac Andrew heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), welke op vrijdag 20 mei haar 41-jarig bestaan herdenkt.
Mogelijkheid tot zelfstandig inkomsten genereren voor mensen met een beperking

Mogelijkheid tot zelfstandig inkomsten genereren voor mensen met een beperking

Met het oog op het stimuleren van economische zelfstandigheid van mensen met een beperking, heeft de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) op dinsdag 17 mei 2022, incentives gegeven aan een groep micro-ondernemers, die ze getraind heeft in basis-ondernemerschap in het kader van een Basic Needs Trust Fund (BNTF) project van de Caribbean Development Bank.
Integrale benadering in wijken ter voorkoming van drop-outs

Integrale benadering in wijken ter voorkoming van drop-outs

Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden als minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over het jongerenwerk.
Resultaatgerichte samenwerking nodig voor aanpak jeugdproblematiek

Resultaatgerichte samenwerking nodig voor aanpak jeugdproblematiek

Het beleid gericht op risicojongeren vergt een benadering van all hands on deck. Dit is ook de reden waarom de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, alle relevante stakeholders, waaronder maatschappelijke groepen, buurtorganisaties en ngo’s, aanhoort om inzicht te krijgen in de manier waarop deze organisaties naar de jeugproblematiek kijken en welke acties zij ontplooien. In dit verband ontving de bewindsman het bestuur van de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) op donderdag 12 mei 2022.
Erfgoededucatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid

Erfgoededucatie van grote betekenis voor jeugd en werkgelegenheid

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft een presentatie gehad over het doel van de educatieve website voor jongeren over Cultuur Erfgoed in Suriname, www youth-heritage.org, van de initiatiefnemer Miriam van Baalen-Weekers.
Belang en onafhankelijkheid Bemiddelingsraad erkend en gerespecteerd

Belang en onafhankelijkheid Bemiddelingsraad erkend en gerespecteerd

De nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken benadrukte in een ontmoeting met de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname (BR), dat hij de onafhankelijkheid van de Raad erkent en respecteert.
Jeugdprofiel noodzakelijk voor vorming jongeren tot volwaardige burgers

Jeugdprofiel noodzakelijk voor vorming jongeren tot volwaardige burgers

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, ziet de noodzaak in het ontwikkelen van een jeugdprofiel als leidraad voor beleid gericht op de Surinaamse jongeren, zodat ze ondersteund kunnen worden op hun ontwikkelingspad.