Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak

Volwaardige participatie van jongeren aan de maatschappij een noodzaak

Tegen de achtergrond van het verhoogd risico dat vooral risicojongeren lopen om af te glijden in de maatschappij, zijn er voor het ministerie grote uitdagingen voor wat betreft de vorming van de jeugd tot burgers die in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons land op diverse vlakken.
Beroepsbevolking afstemmen op behoefte Arbeidsmarkt

Beroepsbevolking afstemmen op behoefte Arbeidsmarkt

De verwachte toename van werkgelegenheid was onderwerp van gesprek bij een ontmoeting tussen de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, en het bestuur van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).
Werknemers moeten voor hun bescherming kunnen rekenen op Arbeidsinspectie

Werknemers moeten voor hun bescherming kunnen rekenen op Arbeidsinspectie

Het vertrouwen dat werknemers stellen in de Arbeidsinspectie mag in de komende periode niet beschaamd worden, zo spoorde de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, de arbeidsinspecteurs aan om zich meer dan ooit in te spannen voor de bescherming van alle werkenden in ons land.
Arbeid en bedrijfsleven benadrukken belang van een ondernemersklimaat en creatie decent jobs

Arbeid en bedrijfsleven benadrukken belang van een ondernemersklimaat en creatie decent jobs

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), en de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Sherida Mormon, hebben de intentie uitgesproken om in de komende periode zich in te zetten voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van werkgelegenheid in ons land.
Betaling ouderschapsverlof en afkondiging nieuw minimumloon hebben aandacht van minister Mac Andrew

Betaling ouderschapsverlof en afkondiging nieuw minimumloon hebben aandacht van minister Mac Andrew

De nieuw aangetreden minister van Arbeid, Steven Mac Andrew, zal zich inzetten voor een spoedige operationalisering van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) en voor de afkondiging van het nieuw minimumuurloon.
Minister Mac Andrew intensiveert samenwerking met Vakbeweging

Minister Mac Andrew intensiveert samenwerking met Vakbeweging

De nieuwe minister van Arbeid, Steven Mac Andrew, heeft het belang van samenwerking, tripartisme en sociale dialoog voor het verhogen van het welzijn van alle werkenden in ons land benadrukt in een ontmoeting met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR).
Statement Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken,  drs. Steven Mac Andrew, MSc in verband met World Occupational Safety and Health Day (28 april 2022)

Statement Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, drs. Steven Mac Andrew, MSc in verband met World Occupational Safety and Health Day (28 april 2022)

Jaarlijks wordt wereldwijd de “Werelddag voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk” (World Occupational Safety and Health Day) herdacht op 28 april. Deze dag is zeer belangrijk voor zowel de werknemers en hun gezinnen als de werkgevers in Suriname, omdat het in het teken staat van preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Steven Mac Andrew neemt roer over bij Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Steven Mac Andrew neemt roer over bij Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Steven Mac Andrew  heeft het roer overgenomen van Rishma Kuldipsingh op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Het ministerie is voor hem geen onbekend terrein. Mac Andrew heeft in het verleden inhoud helpen geven aan de introductie van het Decent Work-programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Suriname.
AW&J attendeert de media en de gemeenschap op recht op privacy ihkv kinderbescherming

AW&J attendeert de media en de gemeenschap op recht op privacy ihkv kinderbescherming

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) attendeert de media en de gemeenschap op recht op privacy in het kader van kinderbescherming en dat dit zo zorgvuldig mogelijk gewaarborgd moet worden.
AW&J en NCUK zetten zich in voor bewustwording kinderarbeid

AW&J en NCUK zetten zich in voor bewustwording kinderarbeid

Directeur Genti Mangroe van het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft doorvertaalde kinderarbeid voorlichtingsfilmpjes ontvangen van de voorzitter van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid (NCUK), Glenn Piroe.
Plaatselijke directeur UNICEF op bezoek bij minister Kuldipsingh

Plaatselijke directeur UNICEF op bezoek bij minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft Jean Gough, plaatselijke directeur van the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) ontvangen voor een beleefdheidsbezoek.
AW&J informeert samenleving over beleidsontwikkelingen

AW&J informeert samenleving over beleidsontwikkelingen

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft middels een persconferentie de samenleving geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen van de afgelopen periode. In december 2021 heeft het ministerie haar eerste persconferentie gehouden waarbij een uiteenzetting werd gegeven over het jeugdbeleid.
Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd door minister Kuldipsingh

Arbeidsadviescollege (AAC) geïnstalleerd door minister Kuldipsingh

Het Arbeidsadviescollege (AAC) is door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) geïnstalleerd. AAC is een bij wet ingestelde tripartiet adviesorgaan is, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college brengt op verzoek van de minister belast met arbeidszaken of uit eigen beweging advies uit aan de minister over beleidsaangelegenheden op het gebied van Arbeid. De installatie heeft op maandag 28 maart plaatsgevonden.
Ambassadeur Republiek Filipijnen op bezoek bij minister Kuldipsingh

Ambassadeur Republiek Filipijnen op bezoek bij minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft ambassadeur Mario Chan van de Republiek Filipijnen, residerend in Brasilia ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek is de samenwerking tussen beide landen besproken.
SPWE reikt certificaten uit aan afdelingshoofden pg

SPWE reikt certificaten uit aan afdelingshoofden pg

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan 15 afdelingshoofden van het parket van de procureur-generaal (pg) certificaten uitgereikt, voor het met succes doorlopen van de training “leidinggeven en effectief communiceren”.