Leden RACO geïnformeerd over “micro financiering”

Leden RACO geïnformeerd over “micro financiering”

De leden van de Raad voor Coöperatie wezen (RACO) hebben een presentatie “micro financiering” bijgewoond op het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De presentatie is door de voorzitter van RACO, Claudette Etnel, georganiseerd voor de leden om meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de“micro financiering” faciliteit van Trustbank Amanah.
RACO overhandigd jaarverslag aan Minister Kuldipsingh

RACO overhandigd jaarverslag aan Minister Kuldipsingh

Het jaarverslag van 2021 van de Raad voor Coöperatie wezen (RACO) is in aanwezigheid van de Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, overhandigd aan de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. Bij deze aangelegenheid is tevens het jaarverslag gepresenteerd door Caudette Etnel, voorzitter van de raad. De overhandiging en presentatie hebben op vrijdag 11 maart 2022 plaatsgevonden
BEKENDMAKING  AFSLUITING INDIENING STUKKEN T.B.V. COVID-UITKERING 2021

BEKENDMAKING AFSLUITING INDIENING STUKKEN T.B.V. COVID-UITKERING 2021

De Regering van Suriname maakt bekend dat zij genoodzaakt is om per ingaande 25 maart 2022 de indiening van bescheiden stop te zetten van geselecteerde personen zonder bankrekening, die in verband met de nog te ontvangen covid -uitkering over de maanden februari -november 2021, meerdere malen zijn opgeroepen om zulks te doen.
BEKENDMAKING RAAD VOOR HET COÖPERATIEWEZEN

BEKENDMAKING RAAD VOOR HET COÖPERATIEWEZEN

Hierbij wordt u opgeroepen om zich te registreren bij de werkarm Raad voor het Coöperatiewezen (RACO) van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.
Arbeidsinspectie bestaat 75 jaar!

Arbeidsinspectie bestaat 75 jaar!

Het Directoraat Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), bestaat vandaag 75 jaar. Minister Rishma Kuldipsingh heef in het kader hiervan een felicitatie toespraak gericht tot de directie, personeel en de bond.
UNICEF vertegenwoordiger op bezoek bij minister Kuldipsingh

UNICEF vertegenwoordiger op bezoek bij minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft een werkbezoek gehad van Nicolas Pron, regionale vertegenwoordiger van the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) in Suriname en Guyana.
AW&J organiseert coördinatie meeting jeugdbeleid

AW&J organiseert coördinatie meeting jeugdbeleid

Het directoraat Jeugdzaken, van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft een coördinatie meeting georganiseerd met leidinggevenden van de ministeries die ook de jeugd als doelgroep hebben in hun beleid
SPWE communicatie training voor afdelingshoofden parket PG

SPWE communicatie training voor afdelingshoofden parket PG

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), is van start gegaan met de training “leidinggeven en effectief communiceren”, voor afdelingshoofden van het parket van de procureur-generaal (pg).
Bestuur Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof geïnstalleerd

Bestuur Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof geïnstalleerd

Het bestuur van het Fonds voorzieningen Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar.
Commissie Beoordelingscriteria Ontslagaanvragen vastgesteld

Commissie Beoordelingscriteria Ontslagaanvragen vastgesteld

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de commissie “Beoordelingscriteria Ontslagaanvragen” ingesteld. De ontslagcommissie heeft tot taak om de aanvragen van werkgevers om een ontslagvergunning voor de opzegging van de dienstbetrekking met de werknemer te beoordelen.
Vertegenwoordigers SOCIEUX+ op bezoek bij Minister Kuldipsingh

Vertegenwoordigers SOCIEUX+ op bezoek bij Minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft enkele vertegenwoordigers van SOCIEUX+ op bezoek gehad voor een officiële kennismaking. Tijdens dit bezoek waren eveneens aanwezig de Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson en het Wnd. Hoofd Arbeidsbemiddeling, dhr. Brian Creebsburg.
NJA organiseert motivatie sessies en computertraining voor scholierenmoeders

NJA organiseert motivatie sessies en computertraining voor scholierenmoeders

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft samen met Jamaata Education Center een computertraining georganiseerd voor 50 geregistreerde scholierenmoeders.
SPWE overhandigd incentives aan jonge ondernemers onder BNTF-9 project

SPWE overhandigd incentives aan jonge ondernemers onder BNTF-9 project

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan 9 jonge ondernemers incentives overhandigd. De ondernemers hebben verschillende vaktrainingen met succes afgerond.
BEKENDMAKING WET TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN

BEKENDMAKING WET TER BESCHIKKING STELLEN ARBEIDSKRACHTEN

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is thans doende om na de evaluatie van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs in juli 2021, de heersende praktijk op het gebied van uitzendarbeid in overeenstemming te brengen met de wet.
SAO certifcaatuitreiking electro huisinstallatie en textiele werkvormen in Saramacca

SAO certifcaatuitreiking electro huisinstallatie en textiele werkvormen in Saramacca

De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan 32 cursisten een certificaat uitgereikt voor succesvol afronden van de vaktrainingen electro huisinstallatie en textiele werkvormen. Dit project is uitgevoerd in het kader van het Basic Needs Trust Fund (BNTF)-9 project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”.