Historie

Ontstaan Ministerie van Arbeid

De instelling van het Ministerie van Arbeid op 27 januari 1970, heeft lang op zich laten wachten als we de  verscheidene periodes van arbeidsverhoudingen, vanaf de vrije arbeid in ons land (1863) in beschouwing nemen. In het prille begin was er een periode van de werkende mens waarbij zijn werkgever heer en meester was. De werkgever was in deze periode een ongevoelige en bikkelharde individualist, terwijl de werknemer sub-assertief en monddood gehouden werd (I.L.Smith,Jubileumboek).

 De geschiedenis typeert deze periode als het individualistische tijdperk . Pas na 1900 werd de werkende klasse politiek bewust en enkele jaren daarna werd de eerste vakbond opgericht. Het collectivistisch tijdperk werd daarmee ingeluid. Vakbonden zouden inspraak krijgen in de besluitvorming van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.