Missie

MISSIE

Het realiseren van duurzame ontwikkeling middels het vestigen van een gezonde productieve, ontwikkelingsgerichte en veilige arbeidsmarkt binnen het kader van de democratische rechtstaat, waarbij werkgevers, werknemers en hun organisaties nationaal en internationaal, hun bijdrage ten volle kunnen leveren en hun rol kunnen vervullen .