Welkomstwoord

Welkom op de website van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Middels deze site wenst het ministerie te communiceren met de Surinaamse samenleving en met iedereen buiten de grenzen van het land.  Deze site zal benut worden door het ministerie, om duidelijk te maken waar AW&J voor staat, wat het ministerie doet, welke besluiten er worden genomen, en welke plannen er zijn. Hiermee zullen de resultaten van het beleid zichtbaar gemaakt worden  en er zal ook een bijdrage worden geleverd aan de transparantie die het ministerie betracht. Verwacht wordt dat in deze regeerperiode vanuit de samenleving belangstelling zal bestaan voor het werk en de taken van het ministerie, zeker als er vanuit gegaan wordt dat het ministerie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van armoede tegen de achtergrond van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN) en het saneren van de nationale economie. Het is daarom belangrijk voor het ministerie om op een openlijke, heldere en uitgebreide wijze te schrijven over zichzelf, ondersteunt door foto's en video-materiaal. Wij hopen dat de informatie op deze site u inzicht zal verschaffen over het functioneren van het ministerie. De topics die in deze regeerperiode doorgecommuniceerd zullen worden, zullen afgeleid zijn van de beleidsvoornemens van het ministerie zoals die vervat staan in de beleidsnota voor de periode 2011 - 2016. De afdeling Voorlichting die jarenlange ervaring heeft op het gebied van overheidscommunicatie zal de schakel zijn tussen u als bezoeker en het ministerie.

 

Hoofd Voorlichting ministerie AW&J

Adagracia Pawiro